Dodanie nowego konta e-mail

Kliknij

Narzędzia

później

Konta

 

 

następnie

Dodaj

i

Poczta

 

 

Otworzy się poniższe okno

wpisz np. swoje imię i nazwisko lub cokolwiek

pamiętając że ten tekst "zobaczy" u siebie odbiorca e-maila

 

 

w następnym oknie wpisz swój adres e-mail 

nazwa użytkownika np. user@infologis.com.pl

(w przypadku posiadania konta w innej domenie niż infologis.com.pl

nazwę tej domeny np. autokasacja.pl , ronson.com.pl , progres.waw.pl itp )

 

 

kliknij

Dalej

Otworzy Ci się poniższe okno

wpisz adresy serwerów

SMTP

i

POP3

tzn.

infologis.com.pl

(adresy są takie same dla każdego konta utrzymywanego w domenie infologis.com.pl )

 

 

Kliknij

Dalej

otworzy Ci się okienko "Logowanie poczty internetowej"

wpisz nazwę konta np. user

(czasem nazwa konta może być inna niż przedrostek przed @ w adresie internetowym)

następnie przyznane Ci

Hasło

 

Kliknij

Dalej

Pojawi się poniższe okienko

Kliknij

Zakończ

 

 

Gratulacje

Szczęśliwie udało Nam się skonfigurować nowe konto e-mail  :-)