Tworzenie oprogramowanie na zamówienie

Wykonania  internetowych serwisów WWW oraz ich publikację w Internecie

Tworzenia aplikacji internetowych/intranetowych

Dostęp do sieci Internet przez łącza stałe i konfigurację zabezpieczeń  

Kompleksowej obsługa informatyczna firm w ramach stałej obsługi serwisowej

Pomocy w rozbudowie i modyfikacji istniejących systemów komputerowych

Doradztwa informatycznego

Szkoleń w zakresie obsługi komputera oraz pakietu Office

Zaprojektowania i wykonania strukturalnej sieci komputerowej

Sprzedaży oprogramowania gotowego firm trzecich, sprzętu oraz akcesoriów